Artist statement

EN

With an affinity for the colors black and white, Tiemke Gauderis also reveals her love for light and dark and the effect which one colour has on the other.

The twilight zone, the shadows, the coincidence of images, the overexposed and the underexposed.


These light and dark areas leave room for the imagination. In this way, that which is absent questions that which is present. With disengagement and a subtle playful interaction with perspective, sharpness, haziness, light and shadow, she transforms her observations into compositions that hover between two-dimansional and three-dimensional images.


In the relationship of tension between the flat drawing surface and the suggestion of a third dimension, the actual and the intellectual space merge into one another.


From a keen awareness of the spacial envirement, her fascination for the stratification of perception takes shape. Everything we see is influenced by past experiences, making her work a dialogue between her own frame of reference and that of the viewer. Her work invites us to take a closer look, as a participant, into her 'work in progress', at her fluent vision.NL

Met een voorliefde voor wit en zwart, toont Tiemke Gauderis ook haar liefde voor licht en donker; en dat wat het ene bij het andere veroorzaakt. De schemerzone, de schaduwen, het samenvallen van beelden, het overbelichte en het onderbelichte.


De lichte en donkere partijen laten ruimte voor verbeelding. Het afwezige stelt zo het aanwezige in vraag. Met onthechting en een subtiel spel met perspectief, scherpte, waas, licht en schaduw zet ze haar waarnemeingen om in composities die balanceren tussen tweedimensionale en driedimensionale beelden.


In de spanningsverhouding van het platte tekenvlak en de suggestie van de derde dimensie schuiven de fysieke en de mentale ruimte in elkaar.


Vanuit een bewuste perceptie van de ruimtelijke omgeving krijgt haar fascinatie voor de gelaagdheid van het waarnemen gestalte. Alles wat we zien wordt beïnvloed door eerdere ervaringen, waardoor een dialoog ontstaat tussen haar eigen referentiekader en dat van de toeschouwer. Haar werk is een uitnodiging tot nog beter kijken, als een deelname aan een 'work in progress', naar een vloeiend kijkbeeld.

copyright Tiemke Gauderis